cDNA Sentezi

Komplementer DNA (cDNA), mRNA’dan sentezlenen DNA kopyasıdır. Bu reaksiyonda reverse transkriptaz enzimi kullanılmaktadır. Reverse Transkriptaz RNA bağımlı bir DNA polimerazdır. Kalıp mRNA dizisine bağlanarak, polimeraz enziminin sentezlemeye başlaması için gerekli olan çift strand diziyi oluşturur.