İstatiksel Analiz

Planlanan araştırmalarda örneklem sayısının uygunluğu, doğru analiz seçimleri, veri toplama, elde edilen verilerin istatiksel analizleri ve anlamlaştırılmasında sizlere hizmet vermekteyiz.

  • IBM SPSS Statistics 2
  • MedCalc - version 22.021
  • GraphPad Prism 8.0