ExoSiD™ Nedir ?

ExoSiD™ hücre kültürü, plazma, idrar gibi sıvılardan eksozomların kısa zamanda ve basit laboratuvar ekipmanları ile izolasyonuna imkan sağlayan bir teknolojidir. Eksozomların izolasyonu oldukça zor ve özel ekipmanlar gerektiren bir süreçtir. Veziküllerin işaretlenme- den yüksek saflıkta elde edilmesi maliyetli bir süreçtir. ExoSiD™ tüm tedavi araştırma, analiz süreçleri için işaretlenmeden yüksek saflıkta izolasyon imkanı sağlamaktadır. Ultrafiltrasyon tekniği kullanarak izolasyonu gerçekleştiren ExoSiD™ kullanılarak enjektör, enjektör pompası, santrifüj ile tüm işlem gerçekleşmektedir.

ExoSiD Hangi Alanlarda Kullanılır?

Rejeneratif Tedavilerine

Yeni Bir Bakış…

İnfertibilite

*AMH (Anti-Müllerian Hormon) ve Yumurta Kalitesi Düşüklüklerinde *Premenopoz (Erken Menopoz) *Yumurtlama Tedavilerine Yanıt Vermeyen Hasta Gruplarında

Üroloji

*Azospermi Vakalarında *Erektil Disfonksiyon (Ereksiyon/Sertleşme) *Prematür Ejekülasyon (Erken Boşalma)

Ortopedi

*Kemik ve Eklem Bozukluklarında *Artrit/Artroz (Kireçlenme, İnflamasyon, Sıvı Kaybı) *Bağ Doku Sorunları, Kıkırdak Sorunlarında *Menisküs *Spor Yaralanmaları

Medikal Estetik

*Cilt Yenileme ve Onarımı *Saç ve Köklerinin Güçlendirilmesi *Yara *Akne, Leke *Yanık *Lifting (Sarkma)

Eksozom nedir ? Otolog Eksozom nedir ?

Eksozom, mikroskobik boyutta ve çeşitli biyolojik sıvılarda bulunan bir tür küçük vezikül veya baloncuktur.Hücreler arasında iletişimi sağlamak ve sinyal iletmek gibi çeşitli biyolojik süreçlere katılırlar. Eksozomlar, hücre içerisinde oluşur ve hücre zarından dışarı salına- rak çeşitli hücresel işlevlere katkıda bulunabilir. Eksozomlar, çeşitli hücresel içerikleri içinde barındırabilirler, bu içerikler arasında proteinler, nükleik asitler (RNA ve DNA), lipitler ve metabolitler bulunabilir. Bu özellikler, eksozomları hücreler arasında genetik materyal ve diğer moleküler bilgilerin iletilmesi için bir araç haline getirir. Eksozomlar, immün sistem regülasyonu, hücre sinyalleşmesi, hücre büyüme ve doku onarımı gibi birçok biyolojik süreçte rol oynayabilirler. Ayrıca, eksozomlar araştırmalarda ve tıpta hücresel iletişim ve hastalıkların anlaşılması üzerine odaklanan bir alan olan eksozomal tıpta da büyük bir öneme sahiptir. Bu alanda eksozomlar, hastalıkla- rın tanısında ve tedavisinde potansiyel olarak kullanılabilen biyomar- kerlar ve terapötik araçlar olarak incelenmektedir. "Otolog eksozom" terimi, bir kişinin kendi hücrelerinden elde edilen eksozomları ifade eder. "Otolog" terimi, aynı bireye ait olan anlamına gelir. Bu bağlamda, otolog eksozomlar, hastanın kendi biyolojik materyali kullanılarak üretilen ve tedavi veya araştırma amaçları için kullanılan eksozomlardır. Otolog eksozomlar, genellikle hastanın vücudundan alınan numune- lerden elde edilir. Genellikle hücresel iletişimi düzenleme, rejeneras- yonu destekleme veya hastalıkların tedavisi üzerine odaklanan araştırmalarda ve potansiyel terapötik uygulamalarda kullanılmakta- dır. Bu alandaki araştırmalar ve uygulamalar hızla gelişmektedir. Ayrıca, otolog eksozomları, hastaların kendi vücutlarından elde edildiği için bağışıklık uyumsuzluğu sorunlarına daha az maruz kalma potansiyeline sahip olunabileceği düşünülmektedir.

ExoSiD™ ile izolasyonun verimi nedir ?

Yapılan araştırmada, Ultrasantrifüj, PEG çöktürme ve ExoSiD™ yöntemleri karşılaştırılmış ve ExoSiD™ in verimliliğinin diğer iki ticari ürüne göre bir kaç kat daha fazla olduğu gösterilmiştir.* Aynı çalışmada 2 farklı hücre hattından, ayrıca plazma, bronkoalveolar lavaj ve idrardan da yapılmış ve tüm sıvılarda ExoSiD™ ten elde edilen vezikül miktarı diğerlerinden daha yüksek bulunmuştur.

ExoSiD™ in diğer tekniklerden farkı nedir ? Neden tercih edilmelidir ?

Kişinin kendi eksozom örneklerinin , oldukça zor ve basit yöntem- lerle gerçekleştirilemediğinden dolayı birçok farklı fiziksel ve kimyasal yöntem kullanılmaktadır. Analize imkan sağlayan birçok yöntem bulunmaktadır, ancak bu yöntemler eksozomları tekrar kullanılamayacak şekilde işaretlemekte yada deforme etmektedir. Ayrıca bu yöntemlerin tedavi ve tanıda yaygın olarak kullanılması için uygun altyapı maliyetleri ile en yüksek performansı sağlaması gerekmektedir. ExoSiD™ bu yöntemler arasında altyapı maaliyeti en düşük, verimliliği en yüksek, eksozomları üzerinde fiziki veya kimyasal deformasyon yaratmayan yüksek teknoloji ürünüdür.

Referanslar

Liu, F., Vermesh, O., Mani, V., Ge, T., Madsen, S. J., Sabour, A. F., … & Demirci, U. (2017).

The exosome total isolation chip. ACS Nano, 11(11), 10712-10723. Roszkowski S. (2024).

Therapeutic potential of mesenchymal stem cell-derived exosomes for regenerative medicine applications Clinical and Experimental Medicine, 24:46. Welsh, J.A., Goberdhan, D. C. I.,O’Driscoll, L., Buzas, E. I., Blenkiron, C., Bussolati, B., Cai, H., Di Vizio, D., Driedonks, T. A. P., Erdbrügger, U., Falcon-Perez, J. M., Fu, Q.-L., Hill, A. F., Lenassi, M., Lim, S. K., Mahoney, M. G., Mohanty, S., Möller, A., Nieuwland, R.,…Witwer, K.W. (2024).

Minimal information for studies of extracellular vesicles (MISEV2023): from basic to advanced approaches. Journal of Extracellular Vesicles, e12404.Sathish Muthu, Asawari Bapat, Rashmi Jain, Naveen Jeyaraman, Madhan Jeyaraman, (2021).

Exosomal therapy—a new frontier in regenerative medicine Stem Cell Investig 8:7. Gurunathan S, Kang MH, Jeyaraj M, Qasim M, Kim JH. (2019).

Review of the isolation, characterization, biological function, and multifarious therapeutic approaches of exosomes. Cells;8(4):307. Zhang Y, Liu Y, Liu H, Tang WH. (2019).

Exosomes: biogenesis, biologic function and clinical potential. Cell Biosci.;15(9):19. Al-Madhagi H. The Landscape of Exosomes Biogenesis to Clinical Applications. Int J Nanomedicine. 2024 Apr 22;19:3657-3675.