Rt-PCR

BIOBASE Fluorescent Quantitative Detection System LEIA-X4

Real-time PCR (Polymerase Chain Reaction), moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, bir DNA parçasını hedefleyen belirli bir nükleik asit dizisini hızlı ve hassas bir şekilde çoğaltmayı sağlar. Real-time PCR cihazı, bu işlemi gerçek zamanlı olarak izleyen ve ölçen bir cihazdır. DNA hedeflerinin çoğaltılması sırasında her döngüde oluşan DNA miktarını doğrudan izlemek için kullanılır. Çoğalma süreci ilerledikçe fluorescent bir sinyal üreten özel bir reaktif içerir. Reaksiyonun ilerlemesiyle birlikte, hedef DNA'nın miktarı arttıkça fluorescent sinyal de artar. Real-time PCR cihazları, hedef DNA'nın başlangıçta ne kadar miktarda bulunduğunu belirlemek için bir referans standardı kullanarak sonuçları nicel olarak değerlendirebilir. Sahip olduğu geniş teknik özellikleri nedeniyle birçok farklı alanda kullanımı bulunan RT-PCR, DNA kopya sayısı ölçümü, allellerin ayrımı, mutasyon deteksiyonu, genotipleme, ilaç tedavi etkinliği ve DNA hasar ölçümleri gibi farklı alanlarda kullanımı bulunmaktadır. Real-time PCR cihazları tıp, mikrobiyoloji, genetik araştırmalar, gıda güvenliği, çevre bilimi ve daha birçok alanda kullanılırlar. Laboratuvarımızda hem SYBR Green hem de TaqMan yöntemleriyle karşılaştırmalı gen miktar tayini, gen ekspresyonu analizi, miRNA ekspresyon analizi, non-coding RNA ekspresyon analizi ve SNP genotipleme hizmetleri kullanımıza sunulmuştur.