PH Ölçümü

WTW COND 3310 with with SenTix® Micro 900 Electrode

pH ölçüm cihazı, çözeltinin asidik, bazik veya nötr olduğunu belirlemek için kullanılan bir laboratuvar cihazıdır. pH, bir çözeltinin hidrojen iyon konsantrasyonunu ifade eder ve genellikle 0 ile 14 arasında bir ölçekte değerlendirilir. pH ölçüm cihazları, genellikle elektrotlar, sensörler veya göstergeler kullanarak bir çözeltinin pH seviyesini ölçer.