HİZMETLERİMİZ

Osmolarity Cihazı

Osmolarite, vücut sıvılarının ve serumun konsantrasyonunu belirlemek, intravenöz solüsyonların hazırlanması, ilaçların etkilerini ve toksisitesini değerlendirmek gibi birçok alanda kullanılır.

PH Ölçümü

pH, bir çözeltinin hidrojen iyon konsantrasyonunu ifade eder 

Nanodrop

Nano-400, nükleik asitlerin ve proteinlerin ölçümü için 230nm, 260nm, 280nm’de 3 dalga boyuna sahip temel bir mikro-hacim UV spektrofotometresidir.

PCR

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) belli bir DNA dizisinin milyonlarca kopyasının oluşturulması için kullanılan bir moleküler biyoloji teknolojisidir. Laboratuvarımızda bulunan son teknoloji cihazlarla PCR hizmeti verilmektedir.

cDNA Sentesi

Komplementer DNA (cDNA), mRNA’dan sentezlenen DNA kopyasıdır. Bu reaksiyonda reverse transkriptaz enzimi kullanılmaktadır.

Rt-PCR

Laboratuvarımızda karşılaştırmalı gen miktar tayini, gen ekspresyonu analizi, miRNA ekspresyon analizi, non-coding RNA ekspresyon analizi ve SNP genotipleme hizmetleri kullanımıza sunulmuştur.

İSTATİKSEL ANALİZ

Planlanan araştırmalarda örneklem sayısının uygunluğu, doğru analiz seçimleri, veri toplama, elde edilen verilerin istatiksel analizleri ve anlamlaştırılmasında sizlere hizmet vermekteyiz.

ELISA

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), bir antijen veya antikor varlığını tespit etmek için kullanılan bir immünolojik test yöntemidir.

NTA

NTA, Nanopartikül Takip Analizi'nin kısaltmasıdır ve nanopartiküllerin boyut dağılımını ve konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan bir tekniktir.